Studijski program (moduli doktorskih akademskih studija)

Doktorske akademske studije se realizuju kroz kurseve koji po svojim savremenim sadržajima pružaju studentima mogućnost unapređivanja postojećih znanja stečenih u različitim farmaceutskim oblastima. Naučno-istraživački rad studenta na naučnom problemu rezultuje naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti farmaceutskih nauka.

Studijski program doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka je usklađen sa priznatim evropskim obrazovnim programima iz oblasti farmacije.

Programi akreditovani 2013. godine

Programi akreditovani 2008. godine

Moduli doktorskih akademskih studija:

Detaljnije informacije možete naći u Pravilniku o doktorskim studijama kojim se uređuju uslovi, način i postupak upisa, studiranja, polaganja ispita i odbrane doktorske disertacije na doktorskim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.