Poziv medicinsko-biohemijskim laboratorijama za učešće u realizaciji Studentske stručne prakse

Savremeno obrazovanje medicinskih biohemičara nužno zahteva sticanje određenih znanja, veština i stavova kroz aktivnosti studenata u realnom radnom okruženju uz rad sa mentorom i kontakt sa ostalim zdravstvenim radnicima, kao i pacijentima. Stoga je Studentska stručna praksa deo nastavnog plana i programa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i bliže je definisana Pravilnikom o Studentskoj stručnoj praksi koji se može preuzeti preko sledećeg linka.

Farmaceutski fakultet u Beogradu poziva sve medicinsko-biohemijske laboratorije [1] da se uključe u proces obrazovanja budućih magistara farmacije-medicinskih biohemičara, kroz sklapanje ugovora o saradnji u realizaciji Studentske stručne prakse.

Sve zainteresovane medicinsko-biohemijske laboratorije mogu se prijaviti popunjavanjem prijave koja se šalje na e-mail: milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs najkasnije do 20.09.2019. godine.Prijavu možete preuzeti ovde.

Nakon prijavljivanja, zaključuje se Ugovor o saradnji u realizaciji Studentske stručne prakse između zdravstvene ustanove kojoj pripada Medicinsko-biohemijska laboratorija i Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta. Informacije o modelu ugovora i postupku sklapanja ugovora će biti poslate na mail adresu kontakt osobe koja je navedena u prijavi. Rok za sklapanje ugovora je 30.09.2019. godine.

Predloženi mentori iz prakse stiču sertifikat nakon završnog on-line kursa koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (kurs je besplatan), a koji će se održati u periodu od 1.10.-31.12.2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirate na e-mail: aleksandra.topic@pharmacy.bg.ac.rs ili na broj telefona: + 381 11 3951 283.

Obaveštenje: konkurs za prijavu zainteresovanih medicinsko-biohemijskih laboratorija se produžava do kraja 2019. godine.

[1] Medicinsko-biohemijska laboratorija koja je osnovana kao organizaciona jedinica u okviru zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.