Dr sc. Ivan Stanković

Dr sc. Ivan Stanković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za bromatologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-345
Fax: +381 11 3972-840
Emailistank@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Ivan Stanković je diplomirao 1985. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrao je 1992, a doktorsku tezu odbranio je 1996. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Specijalističke studije iz Saanitarne hemije završio je 1999. godine.

Dr Ivan Stanković učestvuje u realizaciji nastave diplomskih i poslediplomskih studija u zvanju redovnog profesora u Institutu za bromatologiju. Bio je član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije, jedne magistarske teze, mentor ili član 11 komisija za odbranu specijalističkih radova i mentor ili član komisije za odbranu preko 100 diplomskih radova.

Učestvovao je u više naučnih projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke. Objavio je ukupno 118 radova u međunarodnim i domaćim monografijama, časopisima i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova.

Ekspert je Zajedničkog FAO/WHO ekspertskog komiteta za aditive hrane i kontaminente (JECFA), i FAOKomiteta za hemijski sastav hrane, delegat Srbije u Kodeks komitetu za aditive hrane i kontaminente (CCFAC) i Kodeks komitetu za ishranu i namirnice za pposebne dijetetske namene (CCNFSDU).

Predsednik je Nacionalne Komisije za aditive i predsednik ili član velikog broja radnih grupa za izradu nacrta zakona, pravilnika i standarda o kvalitetu i bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

Član je farmaceutskog društva Srbije – sekcija za sanitarnu hemiju, član nadzornog odbora Jugoslovenskog društva za ishranu, predsednik ili član naučnog odbora pet simpozijuma, predsedavajući većeg broja međunarodnih i nacionalnih naučnih i stručnih skupova.

Urednik je dve nacionalne monografije i recenzent nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i monografija.

Istraživački interes: Hemija hrane; procena rizika; uticaj ishrane na zdravlje

Nagrade:
2006. Medalja za izuzetan naučni doprinos radu i uspehu Zajedničkog FAO/WHO ekspertskog komiteta za aditive hrane (JECFA), Rim, Italija.

Jezici: engleski
  • I. Stanković, I. Miletić, B. Đorđević, Determination of anti-secalin antibodies in sera from coeiac patients by Elisa –based assay, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analalysis 18 (1998) 255-260.
  • S. Shifman, I. Miletić, V. Miletić, I. Stanković, Identification of gliadin presence in pharmaceutical products: Appropriateness of polyclonal antibodies for detection of gliadin and other toxic prolamins, Journal of pediatric gastroenterology and nutrition vol. 21, No.4, 1995, 482-483
  • I. Stankovic, I. Miletic, Identication of the presence of gliadin in drugs using the dot-blot assay, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 14, 1996, 1339-1342
  • Ivan Stanković, Pullulan – Chemical and Technical Assessment, u JECFA on line publication, http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa_archive_cta_en.asp, 65th JECFA Chemical and Technical Assessment/Pullulan.pdf, 2005, 1-8
  • I. Stankovic, Zeaxanthin (Synthetic), u Compendium of food additive specifications, FAO Food and Nutrition Paper 52, Add. 12, Rim, 2004, 61-64, ISBN 92-5-105246-8