Muzej za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Kustos muzeja: spec. farm. Jelena Manojlović

Muzeji su značajne institucije jer se u njima baštini i prikazuje istorijski razvoj u stručnom i naučnom smislu.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu jedini na ovim prostorima poseduje zbirku predmeta i knjiga od izuzetnog značaja za istoriju farmacije, pa boraveći u njemu možemo lako sagledati razvoj farmaceutske profesije, a delimično i farmaceutske nauke na ovim prostorima.

Muzej za istoriju farmacije osnovan je velikim angažovanjem mnogih farmaceuta i istoričara farmacije, a pre svih višeg naučnog savetnika Andrije Mirkovića, koji je svoju privatnu zbirku starina poklonio kao osnovu za formiranje muzeja. O istorijskoj vrednosti zbirke govori podatak da je još 1948. godine stavljena pod zaštitu države kao kulturno blago jer „sadrži posuđe, aparate, rukopise i knjige iz XVI, XVII, XVIII i XIX veka, te po svojoj obimnosti, uređenosti i predmetima jedina je zbirka ove vrste u Srbiji, koja može korisno poslužiti za izučavanje razvoja farmacije“. Značajan doprinos uvećavanju početne zbirke, konzerviranju eksponata, delimičnoj kategorizaciji i bogaćenju fonda Muzeja dali su, svaki na svoj način, i njegovi sledbenici, nastavnici Farmaceutskog fakulteta: prof. dr Vojislav Marjanović, prof. dr Dragan Stupar i doc. dr Dušanka Krajnović.

Muzejska zbirka Farmaceutskog fakulteta je po obimu i vrednosti jedna od najznačajnijih farmakoistorijskih zbirki na prostoru Srbije i bivših jugoslovenskih zemalja. Ona obuhvata mnoštvo apotekarskog pribora i opreme za izradu lekova, koji se nekada koristio u laboratorijama apoteka, uglavnom za izradu lekova i jednostavnije toksikološke i hemijske analize. Muzej raspolaže delom inventara prve državne apoteke u Srbiji iz XIX veka, Pravitelstvene Apoteke, koja je radila u periodu 1836-1859. godine. Po značaju se posebno ističe kolekcija porcelanskih stojnica za čuvanje čvrstih i tečnih lekovitih preparata.

Muzej poseduje naročito bogat arhivski materijal, kao i biblioteku koja sadrži dela od XVI do XX veka.

Muzej za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu spada u kategoriju muzeja zatvorenog tipa, te je posetu moguće organizovati samo uz prethodnu najavu i dogovor sa Poslovnim sekretarom odseka za pravne i opšte poslove ili Službom za bibliotečke i muzejske poslove Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.