Dr sc. Gordana Popović

Dr sc. Gordana Popović

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za opštu i neorgansku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A, 004
Telefon: +381 11 3951-215
Fax: +381 11 3974-349
Emailgpopovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV
 


Gordana Popović je diplomirala 1982. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije pohađala je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1987-1990). Magistrsku tezu pod naslovom ”Proučavanje homogenih i heterogenih kiselinsko-baznih ravnoteža nekih 1,4-benzodiazepina” odbranila je 1990. Na istom fakultetu 1994. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Protolitičke ravnoteže 1,4-benzodiazepina”.

Nakon završenog staža u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ i položenog stručnog ispita, radila je kao farmaceut u apotekama iste ustanove, do 1984. godine. Na Farmaceutskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu počela je da radi 1984. godine kao saradnik na predmetu Opšta i neorganska hemija. Na istom fakultetu birana je u sva zvanja od asistenta pripravnika (1987. god.) do redovnog profesora (2006. god).

Gordana Popović učestvuje u izvođenju teorijske nastave iz predmeta Opšta i neorganska hemija na integrisanim akademskim studijama Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija, kao i teorijske i praktične nastave na izbornom predmetu Hemija rastvora za studije Farmacije. Na doktorskim studijama učestvuje u izviđenju teorijske i praktične nastave izbornog predmeta Protolitičke ravnoteže u okviru modula Farmaceutska hemija – metode strukturne analize.

Bila mentor 200 diplomskih radova, 4 magistarske teze i 2 doktorske disertacije, odbranjenih na Farmaceutskom fakultetu i Hemijskom fakultetu u Beogradu.

U časopisima sa SCI liste objavila je 42 rada (Analyst, Acta chromatographica, Canadian journal of chemistry, Journal of AOAC international, Journal of chromatography A, Journal of chemical and engineering data, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, Journal of planar chromatography – Modern TLC, Journal of liquid chromatography and related technologies, Journal of the serbian chemical society, Journal of chromatographic science, Journal of chemical research, Perkin transactions 2, Pharmazie, Talanta). Koautor je poglavlja u monografiji međunarodnog značaja. Na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima učestvovala je sa više od 100 radova.

Dobitnik je dve nagrade ICN Galenika, za magistarsku tezu (1991. godine) i doktorsku disertaciju (1995. godine).

Istraživački interes: Kiselinsko-bazne ravnoteže i rastvorljivost biološki aktivnih supstanci. Razvijanje novih metoda u analizi farmaceutskih preparata.
  • M. Popović, G. Popović, D. Agbaba. The effects of anionic, cationic, and nonionic surfactants on acid-base equilibria of ACE inhibitors. Journal of Chemical and Engineering Data (2013) 58, 2567-2573.
  • I. Vovk, G. Popović, B. Simonovska, A. Albreht, D. Agbaba.Ultra-thin-layer chromatography mass spectrometry and thin-layer chromatography mass spectrometry of single peptides of angiotensin-converting enzyme inhibitors. Journal of Chromatography A (2011) 1218, 3089-3094.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Acid-base equilibria and solubility of loratadine and desloratadine in water and micellar media. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2009) 49, 42-47.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Simultaneous determination of loratadine and preservatives in syrups by thin-layer chromatography. Acta Chromatographica (2007) 19, 161-169.
  • M. Čakar, G. Popović, D. Agbaba. HPTLC determination of some antimycotics imidazole derivatives and preservatives in creams and gel. Journal of AOAC International (2005) 8, 1544-1548.
  • T. Damjanović, G. Popović, S. Verbić, L. Pfendt. Study of acid hydrolysis of bromazepam. Canadian Journal of Chemistry (2004) 82, 1260-1265.
  • G. Popović, D. Sladić, V. Stefanović, L. Pfendt. Study on protolytic equlibria of lorazepam and oxazepam by UV and NMR spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003) 31, 693-699.
  • G. Popović, M. Čakar, D. Agbaba. Determination of bifonazole in creams containing methyl- and propyl p-hydroxybenzoate by derivative spectrophotometric method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysi (2003) 33, 131-136.
  • G. Popović, L. Pfendt, V. Moskovljević. Derivative spectrophotometric method for determination of acidity constants of single step acid-base equilibria. Talanta (2001) 55, 363-370.
  • L. Pfendt, G. Popović, T. Janjić, “Study of protolytic, hydrolytic and solubility equilibria of midazolam.Analyst (1995) 120, 2145-2151.