Projekat Centra za promociju nauke

U okviru javnog poziva Centra za promociju nauke, odobren je projekat “Vakcine od A do Š”, čiji je nosilac Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet. Projekat je namenjen studentima Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu i biće realizovan kroz niz radionica i predavanja u okviru kojih će studenti biti upoznati sa značajem vakcinacije kroz istoriju, fazama razvoja vakcina, imunskim odgovorom na vakcine kao i značajem imunizacije dostupnim COVID-19 vakcinama. Članovi projektnog tima su doc. dr Brankica Filipić, doc. dr Aleksandra Buha Đorđević i doc. dr Ivan Jančić, a realizacija projekta planirana je za period 01.09.2021. - 25.12.2021.