Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2018/19. godinu - drugi upisni rok

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2018/19.godinu – drugi upisni rok, obaviće se 23.10.2018. godine, u Odseku za nastavu i studentska pitanja, u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati ovde.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 2. Izvod iz knjige državljana (original ili overena fotokopija)
 3.  Diploma/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
 4. Jedan obrazac ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 7. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175.000,00 dinara, a za strane studente 5000 EUR
 8. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
 9. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
 10. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata)
 11. Ugovor (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189, poziv na broj 10.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura, konsultovati koleginicu Slavicu Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2018. godine

-    III rata do 15.02.2019. godine

-    IV rata do 30.04.2019. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

 

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Prilikom upisa ove školske godine, studenti doktorskih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.