Produžetak roka za prijavu na konkurs

Produžava se prijava na konkurs za upis na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika do 25.10.2019. godine do 14 časova. Upis primljenih kandidata će se obaviti 01.11.2019. godine u vremenu od 9 do 15 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja.