Снежана Селаковић

Dr sc. Branka Dražić

Звање: асистент
Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Просторија: А 004
Телефон:+381 113951 216
Фаx: +381 11 3972 840
Емаил: sselakovic@pharmacy.bg.ac.rs

ЦВ


Снежана Селаковић је рођена у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију. Студијски програм Хемија на Универзитету у Београду – Хемијском факултету уписала је 2013. а завршила 2017. године. Завршни рад одбранила је на одељењу за инструменталну анализу при катедри за органску хемију. Мастер академске студије завршила је на истом факултету при катедри за општу и неорганску хемију, а од 2018, постаје је докторнанд.

Од јануара 2019. до октобра 2021. године била је запослена на Иновационом центру Хемијског факултета у звању истраживач-приправник. Од новембра 2021. године запослена је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету у звању асистент на катедри за општу и неорганску хемију.

Снежана Селаковић учествује у извођењу експерименталних вежби на предмету Општа и неорганска хемија на интегрисаним академским студијама – Фармација и Фармација – медицинска биохемија.

Током 2019. године била је ангажована на домаћем фундаменталном пројекату, финансираном од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, „Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама“ број 172055

  • Stevanović N., Selaković S., Adejumo T., Šumar Ristović M., Čobeljić B., Andjelković K., Synthesis and characterization of Zn(II) and Bi(III) complexes with N-substituted glycine hydrazones. 22. annual conference YUCOMAT 2021, Herceg Novi, 30.08. – 03.09.2021.
  • Selaković S., Matić I., Mitić D., Šumar Ristović M., Čobeljić B., Anđelković K. Synthesis, characterization and cytotoxicity of Mn(II) and Cu(II) complexes with N-substituted glycine hydrazone. 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 01.-30.11.2020 (online ID: sciforum-040223)
  • Dimitrijević T., Selaković S., Novaković I., Šumar Ristović M. Antioxidant activity of copper(II) complexes with salicylaldehyde derivatives and α-diimines. Sedma konferencija mladih hemičara Srbije, 02.11.2019. Beograd, str. 122
  • Selaković S., Pantelić N., Zmejkovski B, Dojčinović B., Banjac N., Božić B., Sabo T., Kaluđerović G. Mechanism of action assessment of highly cytotoxic organotin(IV) complexes with 2-(2-aryliden-2,4-dioxotiazolidine-3-yl)propanoic acid derivates. The 4th Congress of the Serbian Association for Cancer Research, 03.10.2019. Belgrade, pp. 51
  • Selaković S., Dimitrijević T., Novaković I., Šumar Ristović M. Antimicrobial activities of two copper(II) complexes with 4-(diethylamino)salicylaldehyde and -diimine. Šesta konferencija mladih hemičara Srbije, 27. 10. 2018. Beograd, str. 88
  • Dimitrijević T., Selaković S., Rodić M., Šumar Ristović M. Synthesis and characterization of copper(II) complex with 4-(diethylamino)salicylaldehyde and 2,2-bipyridine. Šesta konferencija mladih hemičara Srbije, 27. 10. 2018. Beograd, str. 51