Маг. фарм. Јелена Петровић

Farmaceutski fakultet

Звање: асистент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: B303
Телефон: +381 11 3951-350
Факс: +381 11 3972-840
Email: jellena@pharmacy.bg.ac.rs  

CV


Јелена Петровић је рођена у Краљеву 1988. године. Основну школу „ Ђура Даничић “ у Београду и Прву београдску гимназију завршила је као носилац дипломе ''Вук Караџић''. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, смер магистар фармације, дипломирала је 2013. године са просечном оценом 9,06. Током основних студија била је стипендиста Министарства просвете Владе Републике Србије и Задужбине Драгољуба Маринковића. Докторске студије из фармакологије уписала је 2013. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

На Катедри за физиологију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, учествује у извођењу практичне наставе из предмета Физиологија 1, Физиологија 2 и Одабрана поглавља физиологије, од 2013. године, најпре као сарадник у настави, а потом од 2016. године као асистент. У циљу стручног усавршавања, у склопу Ерасмус+ мобилности, боравила је 8 месеци на Катедри за Физиологију и Фармакологију на Каролинска Институту (Стокхолм, Шведска). У наведеном периоду, била је члан истраживачке групе којом руководи проф. Магнус Ингелман-Сундберг и радила са 3Д моделом ћелијских култура кардиомиоцита.

До сада је објавила 5 научних радова у часописима међународног значаја: 3 у часописима категорије М21, 1 рад категорије М22 и 1 рад категорије М23. Добитница је награда: ЕЦНП ЦДЕ грант 2015. и ЕЦНП семинар аwард 2016.

Истраживачки интерес: анимални модели депресије; неуроендокрине промене и промене у структури и функцији миокарда код пацова изложених хроничном стресу.

  • Petrović J, Stanić D, Dmitrašinović G, Plećaš-Solarović B, Ignjatović S, Batinić B, Popović D, Pešić V (2016). Magnesium supplementation diminishes peripheral blood lymphocyte DNA oxidative damage in athletes and sedentary young man. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. doi: 10.1155/2016/2019643. M21                                                                                                                             
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Petrović J, Bogavac-Stanojević N, Sopić M, Kotur-Stevuljević J, Ignjatović S, Pešić V (2016). Hydrogen peroxide-induced oxidative damage in peripheral blood lymphocytes from rats chronically treated with corticosterone: The protective effect of oxytocin treatment. Chemico-Biological Interactions. (256): 134-141.           M21                                      

  • Pešić V, Petrović J, Jukić MM (2016). Molecular mechanism and clinical relevance of ketamine as rapid-acting antidepressant. Drug Development Research. 77 (7): 414-422. M22

  • Petrović J, Stanić D, Bulat Z, Puškaš N, Labudović-Borović M, Batinić B, Mirković D, Ignjatović S, Pešić V (2018). Acth-induced model of depression resistant to tricyclic antidepressants: Neuroendocrine and behavioral changes and influence of long-term magnesium administration. Hormones and Behavior. 105:1-10.  M21

  • Đurić V, Batinić B, Petrović J, Stanić D, Bulat Z, Pešić V (2018). A single dose of magnesium, as well as chronic administration, enhances long-term memory in novel object recognition test, in healthy and ACTH-treated rats. Magnesium research. 31(1): 24-32. M21                       

  • Petrović J, Pešić V, Popović D, Plećaš B (2014). Uloga magnezijuma u depresiji? Arhiv za   Farmaciju. 64: 322-334.   M53