Одбрана докторске дисертације (Марија Маринко)

Обавештавамо јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Марије Маринко, под насловом: 

Вазодилататорно деловање донора азот моноксида и водоник-сулфида на изолованој унутрашњој торакалној артерији и вени сафени човека: улога калијумових канала“  

Јавна одбрана је заказана за уторак 29.09.2020. године у 13 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  

  1. Проф.др Александра Новаковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  2. Проф.др Радица Степановић-Петровић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  3. Проф.др Нина Јапунџић Жигон, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет