План активности

План активности за штампање можете преузети овде.

Напомена: Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене Конкурса биће благовремено објављене на интернет страници Факултета, а сходно упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.