Припремна настава за пријемни испит из хемије и математике

Сва обавештења на телефоне:

Хемија: 011/ 3951-235

Математика: 011/ 3951-299

Настава се организује из предмета:

Fond časova

Cena

Matematika

80

27000,00 rsd

Hemija

80

27000,00 rsd

Полазници припремне наставе могу да се одлуче за похађање само једног од курсева. У случају похађања оба курса уплату извршити на посебним уплатницама (уплатнице попунити читким словима са именом и презименом полазника курса).

Припремна настава ће бити организована на два начина:

  1. Одржавање наставе у просторијама Факултета

Први термин Математика 7. децембар 2019. од 10h (амфитеатар 3).

Први термин Хемија: 8. децембар 2019. од 10h (амфитеатар 3).

Уплату за овај начин похађања припрема извршити најкасније до 07.12.2019. на жиро рачун Фармацеутског факултета:

Прималац:

Фармацеутски факултет у Београду, Војводе Степе 450

Сврха дознаке:

Припрема за пријемни испит (навести предмет, хемија или математика)

Износ:

27000,00

Жиро рачун:

840-1127666-05

Позива на број

14

Доказ о уплати донети на први час.

     2. Одржавање наставе на даљину (онлине)

Први термин Математика 7. децембар 2019. од 10h.

Први термин Хемија: 8. децембар 2019. од 10h.

Уплату за овај начин похађања припрема извршити најкасније до 30.11.2019. на жиро рачун Фармацеутског факултета:

Прималац:

Фармацеутски факултет у Београду, Војводе Степе 450

Сврха дознаке:

Припрема за пријемни испит на даљину (онлине) (навести предмет, хемија или математика)

Износ:

27000,00

Жиро рачун:

840-1127666-05

Позива на број

ОЛ - 14

Доказ о уплати (скенирану уплатницу или електронску потврду) и контакт емаил послати на адресе:

за ХЕМИЈУ: miodrag.nikolic@pharmacy.bg.ac.rs

за МАТЕМАТИКУ: jadranka.adamovic@pharmacy.bg.ac.rs

Полазницима припрема на даљину биће организоване консултације које ће се одржавати на Факултету од јануара 2019. Распоред одржавања консултација биће накнадано објављен.

Настава се одржава суботом и недељом.

Инструкције за плаћање из иностранства можете видети овде. 

Распоред термина одржавања припремне наставе

Пријемни испит 2019/20. године


Преузмите тест (хемија и математика) са пријемног испита за упис студената 2019/20. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2018/19. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2017/18. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2017/18. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2017/18. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2016/17. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2016/17. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2015/16. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2015/16. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Списак наставних јединица за припрему пријемног испита налази се овде.

ЛИТЕРАТУРА:

Математика

  • Средњошколски уџбеници и збирке од I до IV разреда.
    Области: 1. Степеновање и кореновање, 2. Алгебарске једначине и неједначине, 3.  Експоненцијална и логаритамска функција, 4. Тригонометрија, 5. Аналитичка геометрија, 6. Операције са функцијама, 7. Биномна формула. Аритметички и геометријски низ, геометријски ред. 8. Разни задаци (из претходних области)
  • Ј. Кечкић, С. Никчевић, Д. Ранковић, Ј. Јоцковић: Математика, припрема пријемног испита за Фармацеутски факултет   (издавач Алеxандриа, Београд, издање 2013; може се купити у књижари „Графопан“, Војводе Степе бр.8)

Хемија

  • Уџбеници и збирке задатака из хемије (опште, неорганске и органске) од I до IV разреда  гимназије природног смера.
  • Мира Чакар, Гордана Поповић, Татијана Јовановић, Загорка Корићанац, Владимир Савић, Зорана Токић-Вујошевић: Збирка задатака из хемије за припрему пријемног испита (може се купити у скриптарници Фармацеутског факултета)