Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2019/20. годину

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2019/20. годину, обавиће се 11.10.2019. године (студенти који се налазе на коначној ранг листи и имају право да се упишу у статусу буџетског студента) и 14.10.2019. године (студенти који остварују право да се упишу у статусу самофинансирајућег студента), у Одсеку за наставу и студентска питања, у времену од 09,00 до 15,00 часова.  

Коначна ранг листа, која је основ за упис кандидата биће објављена на сајту Факултета 10.10.2019. године у 12 часова.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали на време, дефинитивно губе право уписа.

Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
  2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија)
  3. Диплома/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена фотокопија)
  4. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
  5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
  6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
  7. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара, а за стране студенте 5000 ЕУР (осим за модул Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе где школарина износи 3000 ЕУР)
  8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
  9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората). Упис је условни док кандидати не донесу решење о признавању стране високошколске исправе
  10. Уговор (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189, позив на број 10.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура, консултовати колегиницу Славицу Којић, маил адреса славица.којиц@пхармацy.бг.ац.рс

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2019. године

-    III рата до 15.02.2020. године

-    IV рата до 30.04.2020. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Сходно Одлуци о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2019/20 године, који се финансирају из буџета, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 36 од 24.05.2019. године, Факултету је додељено 23 места за студенте који се финансирају из буџета.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: При упису ове школске године, студенти докторских академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара/телефона, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.