Обавештење

Поштовани корисници наших услуга,

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет је овлашћен од стране Министарства здравља за извођење физичко-хемијских и микробиолошких испитивања лекова и медицинских средстава у складу са захтевима добре произвођачке праксе (Good Manufactred practice, GMP).

Ценовник и врста испитивања које се спроводе у Лабораторији за испитивање и контролу лекова (ЛИКЛ) и Лабораторији за микробиолошка испитивања  доступни су у оквиру Ценовника услуга сарадње са трећим лицима.

Процедура везана за коришћење услуга испитивања састоји се из следећег:

 

  1. Склапање Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду (упутство за склапање Уговора). Контакт особе за додатне информације су проф. др Мира Зечевић (tel. 3951-334 i 4250-416, e-mail: mzecevic@pharmacy.bg.ac.rs) и проф. др Марина Миленковић (tel. 3951-226, e-mail: marinama@pharmacy.bg.ac.rs).
  2. Захтев за испитивање могу поднети и физичка лица за личне потребе.Уговор о пословно-техничкој сарадњи за услуге испитивања са појединачним корисником израђује Одсек за правне и опште послове Факултета.
  3. Након потписивања Уговора о пословно-техничкој сарадњи, одговорни руководилац испитивања припрена предлог Техничког уговора о расподели одговорности у сагласности са ГМП захтевима.
  4. Потенцијални корисници услуга испитивања приликом достављања узорака за анализу достављају и попуњен Захтев за испитивање. Корисници услуга могу доставити Захтев за испитивање на меморандуму компаније са свим потребним подацима о узорку.
  5. Захтев и узорци се могу доставити лабораторији сваког радног дана у договору са одговорним руководиоцем испитивања.

 Хвала на указаном поверењу.