Др сц. Марија Маринко

Марија Маринко

Звање: Asistent sa doktoratom
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Просторија: Б105
Телефон: +381 113951 115
Фаx: 
E-mail: maja@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Марија Маринко (рођена Павловић) завршила је основну школу и гимназију у Куршумлији. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду у фебруару 2008. године са просечном оценом 9,19. У октобру 2008. године уписала је докторске академске студије, модул фармакологија, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Стручни испит положила је у јануару 2010. године.

Фебруара 2009. године запослила се на Катедри за фармакологију као сарадник у настави, а у звање асистента за ужу научну област Фармакологија изабрана је марта 2011. године. Учествује у извођењу практичне наставе из Фармакологије и Фармакотерапије на интегрисаним академским студијама, као и у извођењу радионица на академској специјализацији Фармакотерапија у фармацеутској пракси. Коаутор је уџбеника „Фармакотерапија за фармацеуте“ (главни уредник Угрешић Н, Београд: Фармацеутски факултет, 2011) намењеног студентима интегрисаних академских студија и члан комисије за одбрану студентских дипломских радова.

Област научно-истраживачког рада асистента Марије Маринко је кардиоваскуларна фармакологија. Њена истраживачка активност је усмерена на испитивање ефеката и механизма дејства различитих вазодилататорних супстанци на хуманим и животињским крвним судовима. До сада има објављена 2 рада у међународним часописима и 5 саопштења на међународним скуповима.

Тренутно је сарадник на два пројекта: 1) (2011-2014) пројекат Министарства за науку и технолошки развој (П175088) под називом »Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима« чији је руководилац проф. др Н. Угрешић (Фармацеутски факултет, Београд) и 2) пројекат научне и технолошке сарадње Републике Србије и НР Кине за период 2013-2014. под називом “Испитивање ефекта и механизма дејства различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима” чији су руководиоци проф. др Александра Новаковић (Фармацеутски факултет, Београд) и професор Guo-Wei He (TEDA International Cardiovascular Hospital, Tianjin, China).

Језици: енглески.  • Novakovic A, Pavlovic M, Stojanovic I, Milojevic P, Babic M, Ristic S, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q and He GW. Different K+ Channels are Involved in Relaxation of Arterial and Venous Graft Induced by Nicorandil. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;58(6):602-8.
  • Novakovic A, Pavlovic M, Milojevic P, Stojanovic I, Nenezic D, Jovic M, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q, He GW. Different potassium channels are involved in relaxation of rat renal artery induced by P1075. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology2012;111(1):24-30.
  • Ugrešić N, Pavlović M. Dijabetes melitus. U: Ugrešić N, glavni editor. Farmakoterapija za farmaceute. Beograd: Farmaceutski fakultet; 2011. p. 463-85.
  • Ugrešić N, Pavlović M. Reumatske bolesti. U: Ugrešić N, glavni editor. Farmakoterapija za farmaceute. Beograd: Farmaceutski fakultet; 2011. p. 529-54.
  • Marinko M, Novaković A, Divac T, Milojević P, Nenezić D. Novi antikoagulantni lekovi. Med čas 2012;46(3):145-54.
  • Pavlović M, Ugrešić N. Neželjena dejstva citotoksičnih lekova. Arh farm 2011;61(1):65-75.
  • Pavlović M, Ugrešić N. Terapija šećerne bolesti u starijih osoba. Arh farm 2009;59(5): 422–35.