Др сц. Весна Кунтић

Dr sc. Vesna Kuntić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б004
Телефон: +381 11 3951-287
Факс: +381 11 3972-840
Emailvesna.kuntic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Весна Кунтић је завршила Фармацеутски факултет у Београду (1987), магистрирала (1994) и докторирала физичку хемију на Факултету за физичку хемију у Београду (2000), а последокторске студије из области биохемије и молекуларне медицине завршила је на Каролинска институту у Стокхолму, Шведска (2005). Од 1989. запослена је на Фармацеутском факултету, прво као асистент, а од 2011. године као редовни професор, где предаје Физичку хемију и Инструменталне методе на основним студијама и Инструменталне методе на докторским студијама. Била је ментор више од 50 дипломских радова. Аутор је једног уџбеника, а коаутор једне збирке задатака и једног практикума. Руководила је израдом Каталога опреме на Фармацеутском факултету. Аутор је Информатора за студенте који је штампан 2008., 2010. и 2012. године.

До сада је била учесник на 6 домаћих и једном страном пројекту, а тренутно је сарадник на два научноистраживачка пројекта које финансира Министарство просвете и науке Србије. Крајем 2004. године, као успешан истраживач за област Хемија, добила је награду Министарства науке и заштите животне средине Србије. Члан је научног одбора једног страног часописа Scientific Review in Pharmacy. Рецензирала је већи број радова у страним и домаћим часописима. До сада је објавила преко 100 публикација од тога 48 радова (38 у међународним и 10 у домаћим часописима). Предмет истраживања се највећим делом односи на комплексна једињења флавоноида и јона метала. Ревијални рад из ове области: Малешев Д, Кунтић В., „Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions“, J.Serb.Chem.Soc. 72(10), 921-939, 2007 је најцитиранији рад у овом часопису за петогодишњи период 2007-2011. Према бази података СЦОПУС, Весна Кунтић је до сада цитирана 350 пута, H индекс =11.

У периоду од 2007. до 2012. године обављала је функцију продекана за наставу на Фармацеутском факултету. Од 2007. године члан је Комисије за обезбеђење квалитета Фармацеутског факултета, а од 2013. је њен председник. Била је члан Комисије за акредитацију 2008. и 2013. године. Представник је руководства за квалитет. На Универзитету је била члан више комисија и радних група, као и члан комисија за избор наставника и сарадника на Фармацеутском и Факултету за физичку хемију.

У току 2011. године била је руководилац (и предавач) курса континуиране едукације који је акредитован од стране Здравственог савета Министарства здравља под називом: Радиоактивно зрачење и примена мера заштите у случају акцидента.
  • Vesna Kuntić, Miroslava Stanković, Zorica Vujić, Jasmina Brborić, Snežana Uskoković-Marković. Radioprotectors- the Evergreen Topic. Chem. Biodiversity 10(10): 1791-1803.
  • Igor Bazov, Olga Kononenko, Hiroyuki Watanabe, Vesna Kuntić, Danil Sarkisyan, et al. The endogenous opioid system in human alcoholics: molecular adaptations in brain areas involved in cognitive control of addiction. Addict Biol. 18(1):161-9, 2013.
  • Vesna Kuntić, Nataša Pejić, and Svetlana Mićić. Direct Spectrophotometric Determination of Hesperidin in Pharmaceutical Preparations. Acta Chim. Slov. 59, 436-441, 2012.
  • Vesna Kuntić, Ivana Filipović, Zorica Vujić. Effects of Rutin and Hesperidin and Their Al(III) and Cu(II) Complexes on In Vitro plasma coagulation assays.Molecules, 16(2), 1378-1388, 2011.
  • Malešev D, Kuntić V. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions, J. Serb.Chem.Soc. 72(10):921-939, 2007.
  • Kuntić V, Pejić N, Ivković B, Vujić Z, Ilić K, Mićić S, Vukojević V. Isocratic RP-HPLC method for rutin determination in solid oral dosage forms, Pharm. Biomed. Anal. 43:718-721, 2007.
  • Kuntić,V Stanojević M,Holclajtner-Antunović I,Uskoković-Marković S, Mioč U, Todorović M, Jovanović Т, Vukojević V. Synthesis, Characterization and Biological Activity of Aminoacid Substituted Heteropoly Tungstophosphate acid. Monatsh. Chem. 137:803-810, 2006.
  • V.Kuntić, N.Pejić, S.Mićić, D.Malešev, Z.Vujić. Determination of dissociation constants of quercetin. Pharmazie, 58(6), 439-440, 2003.
  • V.Kuntić, D.Malešev, Z.Radović and V.Vukojević. Spectrophotometric investigation of complexing reaction between rutin and titanyloxalate anion in 50% ethanol. Monaths.Chem. 131(7), 769-778, 2000.
  • Vesna S. Kuntić, Dušan L. Malešev, Zorica V. Radović, Mara M.Kosanić, Ubavka B. Mioč and Vladana B. Vukojević. Spectrophotometric Investigation of Uranil(II)-Rutin Complex in 70% ethanol. J.Agric. Food Chem. 46, 5139-5142, 1998.