Историјат

Идеја да се у Србији оснује високошколска установа за школовање фармацеута јавила се први пут осамдесетих година XIX века, када је предложено да се отвори Фармацеутски одсек при Великој школи. Ова идеја, на жалост, није реализована услед финансијих потешкоћа. Законом о универзитету из 1930. године је предвиђено да се при постојећем Медицинском факултету у Београду оснује и Фармацеутски одсек, али је цео пројекат реализован тек 1938. год, када је 28. априла Министарство просвете донео одлуку бр. 11785 о формирању фармацеутског одсека.

 

Фармацеустки одсек почео је са радом 24. октобра 1939. године. Свечаном отварању одржаном у амфитеатру Хистолошко-Физиолошког института Медицинског факултета, присуствовали су, поред великог броја студената и наставника Београдског универзитета, представници градске власти, министарства просвете, здравља, војске и морнарице, велики број апотекара углавном из Београда и околине, као и представници Лекарске и Апотекарске коморе. Прва генерација од 129 студената уписана је школске 1939/40. год, али је избијањем Другог светског рата настава прекинута, да би се обновила по његовом завршетку.

Програм студија обухватао је 19 основних предмета, а стицало се звање дипломирани фармацеут, са могућношћу стицања степена доктора наука из стручних фармацеутских области. На првој послератној седници Савета факултета, одржаној 7. септембра 1945. године, одлучено је да се Фармацеутски одсек издвоји из Медицинског факултета у посебан Фармацеутски факултет. Ова одлука постала је правоснажна одлуком Народне скупштине НР Србије бр. 2221 од 19. октобра 1945. год. Иако у свему потпуно самосталан, Фармацеутски факултет је ипак остао тесно повезан са Медицинским факултетом, јер су се налазили у истим просторијама, које су делили, обзиром да Фармацеутски факултет није имао своје просторије све до 1991. године. 

Данас је модерно опремљен и лоциран у наменски изграђеној згради у којој се налази и богата специјализована библиотека, рачунски центар и Музеј за историју фармације, као посебна баштина о којој се са пуно пажње брине. Наставно-научни рад организован је у оквиру 18 катедри.

Значајни датуми

24.10.1939. 

Свечано отворен Фармацеутски одсек при Медицинском факултету у Београду. Студенти фармације слушали су укупно 17 предмета, груписаних у четири Катедре: Катедра хемије, Катедра фармакологије и токсикологије, Катедра биологије и Катедра ботанике и зоологије. 

19.10.1945.

Скупштина Народне републике Србије донела је одлуку бр. 2221 о формирању самосталног Фармацеутског факултета у Београду. Овај дан се слави као дан факултета.


31.05.1991.

Свечано отворен Фармацеутски факултет у новој згради.

01.10.1991.

Четворогодишње студије прерастају у петогодишње.

01.10.2006.

Прва генерација уписана по новом програму, усклађеном са Болоњском декларацијом, почиње са студирањем.