Mr ph Душан Ружић

Farmaceutski fakultet

Звање: Asistent
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951 335
Фаx: 
Емаил: dusan.ruzic@pharmacy.bg.ac.rs