Др сц. Неда Милинковић

Neda Milinković

Звање: асистент са докторатом

Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Просторија:

Телефон:+381 11 361 5631

Фаx:

Еmail: nedan@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Неда Милинковић је уписала дипломске основне студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, профил дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, школске 1996/97 године, а дипломирала 30.09.2002. године. Од 20.10.2002. године запослена је у Центру за поликлиничку лабораторијску дијагностику Института за медицинску биохемију, Клиничког Центра Србије. Од школске 2011/2012. до 2012/2013. године ангажована је као хонорарни сарадник у настави на Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета у Београду. На редовној седници Изборног већа Фармацеутског факултета одржаној 20.06.2013. године изабрана је у звање Асистента за ужу научну област Медицинска биохемија. Ангажована је у практичној настави на Интегрисаним академским студијама на предметима Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком, Лабораторијска медицина заснована на доказима, Биохемијске методе у пренаталном скринингу, Лабораторијски менаџменти управљање квалитетом, Лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе и Лабораторијска хематологија. Члан је Комисија за одбрану завршних радова.

Уписала је специјалистичке студије за потребе здравства, студијски програм медицинска биохемија, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду школске 2007/2008. године и положила специјалистички испит 11.04.2012. године са одличним успехом. На докторске студије из медицинске биохемије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду пребачена је са магистарских последипломских студија школске 2006/2007. године. Докторску дисертацију под насловом „Значај одређивања биомаркера ресорпције и стварања костију код пацијената са крајњим стадијумом болести бубрега”, одбранила је 05.11.2014. године. Докторске студије је завршила са просечном оценом 10,0.

Члан је Друштва медицинских биохемичара Србије (ДМБС), где учествује у извођењу програма континуиране медицинске едукације и члан је Коморе биохемичара Србије од њеног оснивања.

Аутор је укупно 7 радова у међународним и националним часописима и 15 саопштења на међународним и скуповима од националног значаја штампаним у изводу.


  • Milinković N, Majkić-Singh N, Ignjatović S, Ležaić V, Pejanović S, Jovanović D. Correlation of bone alkaline phosphatase and iPTH with some basic biochemical markers in predialysis and dialysis patients. Clin Lab 2012;58:74753.
  • Ležaić V, Tirmenstajn-Janković B, Bukvić D, Vujišić B, Perović M, Novaković N, Dopsaj V, Marić I, Djukanović Lj. Efficacy of hyperphosphatemia control in the progression of chronic renal failure and the prevalence of cardiovascular calcification. Clin Nephrol 2009;71:219.
  • Milinković N, Majkić-Singh N, Mirković D, Beletić A, Pejanović S, Vujanić S. Relation between 25(OH)-Vitamin D deficiency and markers of bone formation and resorption in haemodialysis patients. Clin Lab 2009;55:3339.
  • Dopsaj V, Šumarac Z, Novaković N, Dopsaj M. Determination of parameters of iron status in evaluation of anemia in elite young Serbian water polo players. Serbian Journal of Sports Science 2008;2:91–9.
  • Novaković N, Dajak M, Pejanović S, Jovanović D, Majkić-Singh M. Poređenje biohemijskih markera koštanog prometa kod pacijenata na hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi. Jugoslov Med Biochem 2007;26:215–9.