Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Медицинска биохемија

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Медицнска биохемија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати у амфитеатру 3  Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 27.01.2021. године са почетком у 12,00 часова.

Тема приступног предавања је: “Гликогенолиза“.

Пријављени кандидат у својству предавача је:

др сц. Јасмина Иванишевић  ће своје излагање почети у 12,00 часова   

пред Комисијом у саставу:

  1. др сц. Јелена Котур-Стевуљевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. др сц. Наташа Богавац-Станојевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски  факултет
  3. др сц. Бато Кораћ, ванредни професор, Универзитет у Београду –Биолошки факултет

Приступно предавање је јавно.

У Београду 17.01.2021. године

Одсек за правне и опште послове

Фармацеутског факултета Универзитета у Београду