Preliminarna rang lista kandidata

Po prigovoru kandidata broj 1459/1 od 29.6.2022. godine, a u vezi testa iz Biologije, na pitanje „Tonoplast je:“ prihvatamo kao tačne odgovore „jednoslojna membrana“ i „dvoslojna membrana“ , zbog nejasno formulisanog pitanja. Svi kandidati koji su izabrali odgovor „dvoslojna membrana“ dobili su po jedan poen, kao i podnosilac prigovora. Kandidati koji su odgovorili „jednoslojna membrana“ već su imali jedan poen.

Obrazloženje korekcije: Tonoplast je jednostruka membrana, ali se kao i svaka biološka membrana sastoji od fosfolipidnog dvosloja.