Dr sc. Anđelija Malenović

Dr sc. Anđelija Malenović

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za analitiku lekova
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B211
Telefon: +381 11 3951-333
Fax: +381 11 3972-840
Email: andja@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Anđelija Malenović rođena je 25. 8. 1971 godine u Kruševcu gde je završila osnovnu i srednju školu. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 1990/91, a diplomirala 1995. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu magistrirala je 2002. godine, doktorirala 2007. godine, a specijaliciju iz Ispitivanja i kontrole lekova odbranila je 2008. godine.

Dr Anđelija Malenović učestvuje u izvođenju teorijske i praktične nastave u okviru integrisanih akademskih studija na obaveznom predmetu Farmaceutska analiza i na izbornim predmetima Farmaceutska regulativa u kontroli lekova, Medicinska sredstva, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi i Sportska farmacija. Aktivno je učestvovala u izradi plana i programa svih izbornih predmeta. Pored toga, uključena je u izvođenje teorijske nastave na doktorskim studijama − modul Analitika lekova, kao i na specijalističkim akademskim studijama Puštanje leka u promet i na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova.

Mentor je pet doktorskih disetracija i dva specijalistička rada na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova. Bila je član komisije za odbranu dve doktorske disetracija i jednog specijalističkog rada na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva Ispitivanje i kontrola lekova. Do sada je bila mentor 18 diplomskih radova i 13 završnih radova, kao i član komisije za odbranu 25 diplomskih radova i završnih radova.

Aktivno učestvuje u realizaciji studentskih istraživačkih radova u okviru aktivnosti Centra za naučno-istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a takođe je bila član stručne komisije Četvrtog, Petog i Šestog studentskog Mini-kongresa koje organizuje Centar za naučno istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta.

Od 1995. godine dr Anđelija Malenović kao saradnik učestvuje u projektima Ministarstva nauke, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2010 – 2014) Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, Republika Srbija (projekat broj 172052).

Naučno–istraživačka delatnost dr Anđelije Malenović uglavnom se zasniva na hromatografskom ispitivanju različitih aktivnih farmaceutskih supstanci u farmaceutskim preparatima i biološkom materijalu primenom mikroemulzione i/ili reversno–fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom sa različitim načinima detekcije. U razvoju i optimizaciji metoda najčešće primenjuje eksperimentalni dizajn.

Objavila je ukupno 70 naučnih radova od kojih su 64 u vodećim međunarodnim i međunarodnim časopisima sa SCI liste. Na skupu nacionalnog značaj ima jedno usmeno izlaganje štampano u izvodu, kao i jedno usmeno izlaganja na skupu međunarodnog značaja štampano u izvodu. Na skupovima međunarodnog značaja ima 10 radova štampanih u celini, na skupovima međunarodnog značaja 77 radova štampanih u izvodu, a na skupovima nacionalnog značaja 17 radova štampanih u izvodu.

  • Vemić, A., Jančić-Stojanović, B., Stamenković, I., Malenović, A.: Chaotropic agents in liquid chromatographic method development for the simultaneous analysis of levodopa, carbidopa, entacapone and their impurities. J. Pharmaceut. Biomed., 2013 (77): 9-15. M21
  • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Medenica, M.: Effects of derivatization reagents consisting of n-alkyl chloroformate/n-alcohol combinations in LC-ESI-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs. Talanta, 2013, 116: 91−99. M21
  • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Jančić-Stojanović, B., Rakić, T., Ivanović, D., Medenica, M.: Stepwise optimization approach for improving LC-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs with implementation of experimental design. J. Mass Spectrom. 2013, 48 (7): 875−884. M21
  • Vemić, A., Malenović, A., Kostić, N., Rakić, T., Jančić-Stojanović, B.: Physicochemical Factors Governing the Partition of Pramipexole and Its Five Impurities in Microemulsion Liquid Chromatographic Systems. J. Brazil. Chem. Soc., 2012; 23(11) 2084-2092. M23
  • Malenović, A., Dotsikas, Y., Mašković, M., Jančić-Stojanović, B., Ivanović, D. Medenica, M.: Desirability-based optimization and its sensitivity analysis for the perindopril and its impurities analysis in a microemulsion LC system. Microchemic. J., 2011 (99) 454 ¬ 460. M21
  • Mašković, M., Yannis, D, Malenović, A., Jančić–Stojanović, B., Ivanović, D., Medenica, M.: Oil-in-water microemulsion liquid chromatography in analysis of perindopril tert-butylamine and its impurities. J. AOAC, 2011 (94) 723–734. M23
  • Malenović, A., Jančić-Stojanović, B., Vemić, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Validation of liquid chromatographic method for the analysis of parmipexole and its five impurities. J. AOAC 2010, 93 (4): 1102–1112. M23
  • Jančić-Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Rakić, T., Medenica, M.: Chemometrical evaluation of ropinirole and its impurity's chromatographic behavior. J. Chromatogr. A 2009, 1216: 1263–1296. M21
  • Malenović, A., Medenica, M., Ivanović, D., Jančić, B.: Influence of structural and interfacial properties of microemulsion eluent on chromatographic separation of simvastatin and its impurities. J. Chromatogr. A 2006; 1131 (1–2): 67–73. M21
  • Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M., Jančić, B., Marković S.: Retention modelling in liquid chromatographic separation of simvastatin and its six impurities applying microemulsion as eluent. J. Sep. Sci. 2004; 27 (13): 1087–1092. M21