Dr sc. Tatjana Kundaković

Dr sc. Tatjana Kundaković

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-351
Fax: +381 11 3972-840
Email: ktatjana@pharmacy.bg.ac.rs


Tatjana Kundaković je doktorirala 2005. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u realizaciji nastave na predmetu Farmakognozija i izbornom predmetu Fitoterapija u okviru integrisanih akademskih studija, kao i predmeta Nemedicinska primena biljnih droga u okviru doktorskih studija. Rukovodilac je specijalističkih studija za potrebe zdravstva „Kontrola i primena lekovitih biljaka“. Član je Saveta fakulteta. Trenutno učestvuje na projektima Ministarstva za prosvetu i nauku P173021 „Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija“ i TR-34012 „Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije“.

U toku 2002. godine bila je na studijskom boravku u Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of Athens i obavljala istraživanja u okviru projekta “Farmakološko ispitivanje biljaka” (70/3/6036).

Član je Society for Medicinal Plant Research (GA) i AMAPSEEC-a, kao i Farmaceutskog društva Srbije (FdS). Učestvovala kao predavač na više kurseva kontinuirane edukacije. Član je redakcijskog odbora časopisa “Informator“.

Istraživački interes: farmakognozija, sekundarni metaboliti biljka, biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljaka, kontrola kvaliteta preparata lekovitih biljaka i biljnih lekovitih proizvoda.

Nagrade:

  • Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za magistarsku tezu "Ispitivanje aktivnosti ekstrakata herbe nekih Achillea vrsta, april 2001;
  • Nagrada za najbolji poster u radionici “Etarska ulja, izolacija, karakterizacija, upotreba”, Banja Koviljača, septembar 1998.

Jezici: engleski, francuski