Dr sc. Slađana Šobajić

Dr sc. Slađana Šobajić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za bromatologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B 203
Telefon: +381 11 3951-326
Fax: +381 11 3972-840
Emailsladjana.sobajic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Slađana Šobajić je redovni profesor na Katedri za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Slađana Šobajić je magistrirala 1991. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorat je odbranila 1996. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, za koji je dobila nagradu Galenike za najbolju doktorsku disertaciju.

Na Katedri za bromatologiju dr Slađana Šobajić učestvuje u realizaciji nastave na integrisanim akademskim studijama na oba smera u okviru predmeta Bromatologija, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica 1 i 2 i Dijetetika, i u okviru poslediplomskih studija – akademskih specijalističkih studija, zdravstvene specijalizacije i doktorskih studija.

Od 1996. godine dr Slađana Šobajić učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja Republike Srbije. Koautor je 132 naučna i stručna rada, od čega 26 radova u časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom i 35 radova u nacionalnim časopisima. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika. Član je Etčkog komitet za klinička ispitivanja, član Saveta fakulteta i član Komisije za doktorske studije.

Dr Slađana Šobajić je predsednik Društva za ishranu Srbije od 2008. godine.

Istraživački interes dr Šobajić je u oblastima hemije hrane i dijetetskih proizvoda; fizioloških, biohemijskih, zdravstvenih efekata sastojaka hrane; procene unosa nutrimenata, aditiva i kontaminanata, u lipidologiji.
  • Gordana Perunicic-Pekovic, Zorica Rasic-Milutinovic, Sladjana Sobajic, Ivana Djuricic and Radojka Maletic: Protein-energy wasting, chronic inflammation and PUFAs: metabolic and cardiovascular risk in ESRD; Chapter V, In: Fish Consumption and Health, Editors: George P, Gagne and Richard H, Medrano; ISBN 978-1-60741-151-2, 2009 Nova Science Publishers, Inc.
  • Šobajić S: Dijetetski preparati sa antioksidativnim delovanjem. U monografiji «Oksidativni stres», urednik M. Đukić, Mono i Manjana, Beograd, 93-107, 2008 (ISBN 978-86-7804-156-3).
  • Đorđević B, Šobajić S, Dikić N: Odgovor na izazove suplementacije u sportu U monografiji: Bela knjiga : Timski doktor – karika koja nedostaje; urednik N. Dikić, 37-41, 2008 (ISBN 978-86-906485-7-3).
  • Rabrenović B, Dimić E, Maksimović M, Šobajić S, Gajić-Krstajić Lj. Determination of Fatty Acid and Tocopherol Compositions and the Oxidative Stability of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Grown in Serbia. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES (2011); 29 (1):74-78 Pavlović Z, Miletić I, Jokić Ž, Pavlovski Z, Škrbić Z, Šobajić S (2010). The effect of level and source of dietary selenium supplementation on eggshell quality. Biol Trace Elem Res 133(2): 197-202.
  • Pavlović Z, Miletić I, Jokić Ž, Šobajić S (2009). The effect of dietary selenium source and level on hen production and egg selenium concentration. Biol Trace Elem Res 131 (3); 263-270.
  • Đukić N, Šobajić S, Đorđević B, Miletić I, Gajić I (2009). Dietary fiber intake of adolescents living in a boarding school in north.-eastern part of Serbia: comparison of analyzed and calculated values. Int J Food Sci Nutr 60:S6; 14.
  • Cerović, I. Miletić, D. Blagojević, S. Sobajić, M. Vasiljevska, M. Poznanić, M. Radusinović (2008). Effects of Low, Adequate and High Dietary Zinc Intake on Metabolic Interactions between Zinc, Copper and Iron in Different Mongolian Gerbil Tissues. Acta Vet. Brno 77: 17–23.
  • Đuričić I, Šobajića S, Peruničić-Peković G, Stojanov M, Rašić Z (2007). Consumption of fish oil supplement alters erythrocyte fatty acid composition in overweight, hypercholesterolemic, middle-aged Serbians. Nutrition Research 27 : 529–534
  • GB Perunicic-Pekovic, ZR Rasic, SI Pljesa, SS Šobajić, I Đuričić, R Maletic, DK Ristic-Medić (2007). Effect of n-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory markers in haemodialysis patients. Nephrology, 12: 331-336