Dr sc. Slavica Ražić

Dr sc. Slavica Ražić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B207
Telefon: +381 11 3951-208
Fax: +381 11 3972-349
Email: slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                  

                                                      


Slavica Ražić je rođena u Prizrenu (Srbija) gde je zavrsila osnovnu školu i gimnaziju, kao nosilac dve diplome “Vuk Karadžić”. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Beogradskog Univerziteta gde je i magistrirala. Slavica Ražić je doktorirala na Hemijskom fakultetu, na Katedri za analitičku hemiju (2000), Za doktorsku disertaciju, kao najbolju u toj godini, dobila je Godišnju nagradu Privredne komore Beograda. Od 2012. je redovni profesor na Katedri za analitičku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je šef Katedre za analitičku hemiju u dva mandata u prošloj deceniji. 2014. je završila akademsku specijalizaciju Toksikološke procene rizika od zagađivača životne sredine.

Naučnoistraživačka interesovanja Slavice Ražić su orjentisana ka analitici bioloških i uzoraka iz životne sredine, u razvoju metoda i praćenju tragova elemenata, primenom atomske apsorpcione i emisione spektrometrije (FAAS, FAES, ETAAS, ICP-AES i ICP-MS), kombinovanih sa savremenim tehnikama pripreme uzoraka i hemometrijskih metoda analize. Izuzetan je značaj i stalni analitički izazov rasvetljaanje bioraspoloživosti, mobilnosti, distribucije i akumulacije elementnih vrsta u različitim segmentima životne sredine, od uticaja na zaštitu zdravlja ljudi. Dodatna istraživanja su orjentisana ka GC-MS, HPTLC i HPLC analizi biološki aktivnih organskih jedinjenja u biljkama od značaja u fitofarmaciji i forenzici, razvijajući se u dva pravca: (i) u proceni rizika i toksičnosti različitih jedinjenja, u odnosu na njihov uticaj na životnu sredinu i ljudsko zdravlje, kao i (ii) ka analitičkim aspektima zelene hemije i njenoj ulozi/primeni u farmaceutskim naukama.

Od 2002. Slavica Ražić je predsednik Sekcije za analitičku hemiju Srpskog hemijskog društva (SHD), kao i delegat SHD-a u Sekciji za analitičku hemiju Evropske asocijacije za hemijske i molekularne nauke (DAC-EuCheMS). Od januara 2017. je angažovana kao predsednik DAC-EuCheMS-a sa mandatom od 3 godine. Slavica Ražić je član izdavačkog odbora Journal of the Serbian Chemical Society i područni redaktor za analitičku hemiju. Bila je potpredsednik Srpskog hemijskog društva u periodu 2012-2016. Od 2013. Slavica Ražić je zvanični predstavnik Srpskog hemijskog drruštva u IUPAC-u (International Union of Pure and Applied Chemistry), a bila je i član Analitičke sekcije IUPAC-a u periodu 2016-2017.

 
 • N. Filipović, M. Stevanović, Lj. Veselinović, S. Ražić, S. Jeremić, M. Filipič, B. Žegura, S. Tomić, M. Čolić. Poly (ε-caprolactone) microspheres for prolonged release of selenium nanoparticles intended for treatment of implant complications. Materials. Science & Engineering C, 96 (2019), 776-789.
 • A. Cvetanović, G. Zengin, Z. Zeković, J.Švarc-Gajić, S. Ražić, A.Damjanović, P. Mašković, M. Mitić. Comparative in vitro studies of the biological potential and chemical composition of stems, leaves and berries Aronia melanocarpa's extracts obtained by subcritical water extraction. Food and Chemical Toxicology, 121 (2018) 458-466.
 • A. Cvetanović, J. Svarc-Gajić, Z. Zeković, S. Razić, A. Damjanović, G. Zengin, C. Delerue-Matos, M. Moraira. A new source for developing multi-functional products: Biological and chemical perspectives on subcritical water extracts of Sambucus ebulus L. J. Chem. Technol. Biotechnol., 93 (2018) 1097–1104.
 • M. Krstić, S. Ražić. Analytical approaches to the characterization of solid drugs delivery systems with porous adsorbent carriers. Curr. Med. Chem., 25(33) (2018) 3956 - 3972.
 • J. Arsenijević, M. Drobac, I. Šoštarić, S. Ražić, M. Milenković, M. Couladise, Z. Maksimović. Bioactivity of herbal tea of Hungarian thyme based on thecomposition of volatiles and polyphenolics. Ind. Crops. Prod., 89 (2016)
 • S. Agatonovic-Kustrin, Ch. G. Hettiarachchi, D. W. Morton, S. Razic. Analysis of phenolics in wine by high performance thin-layer chromatography with gradient elution and high resolution plate imaging. J. Pharm. Biomed. Anal., 102 (2015) 93-99.
 • S. Agatonovic-Kustrin, D.W. Morton, S. Razic. In Silico Modelling of Pesticide Aquatic Toxicity. Comb. Chem. High Throughput Screen., 17(9) (2014) 808-818.
 • Ch. M. Loescher, D. W. Morton, S. Razic, S. Agatonovic-Kustrin. High performance thin layer chromatography (HPTLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) for the qualitative and quantitative analysis of Calendula officinalis - Advantages   and limitations. J. Pharm. Biomed. Anal., 98 (2014) 52–59.
 • N. Radosavljevic-Stevanovic, J.Markovic, S.Agatonovic-Kustrin, S.Razic. Metals and organic compounds in the biosynthesis of cannabinoids. A chemometrics approach to the analysis of Cannabis sativa samples. Nat. Prod. Res., 28(8) (2014) 511–516.
 • J. Arsenijević, J. Marković, I. Šoštarić, S. Ražić. A chemometrics as a powerful tool in the elucidation of the role of metals in the biosynthesis of volatile organic compounds in Hungarian thyme samples. Plant Physiol. Biochem., 71 (2014) 298-306
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602972558