Slavica Stojanović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za nastavu i studentska pitanja
Radno mesto: Referent za poslediplomske studije/Radnik na unosu podataka u računar
Telefon: +381 11 3951-362
Email: slavicas@pharmacy.bg.ac.rs