Milica Babić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opšte poslove
Radno mesto: Referent za radne odnose
Telefon: +381 11 3951-392
Email: milica.babic@pharmacy.bg.ac.rs