Gela Pavlović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Radno mesto: Spremačica
Telefon: +381 11 3951-307
Email: