Mirjana Sinanović


Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za opštu i neorgansku hemiju
Radno mesto: spremačica
Telefon: +381 11 3951-218
Email:  mirjanasinanovic@gmail.com