Vesna Rekić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-230
Email: