Uputstvo za autore

Recenzija 

Recenzija je neophodna za sve vrste publikacija koje izdaje Fakultet.

Skripta ne podležu obaveznoj recenziji.

  1. Komisiji za izdavačku delatnost upućuje se Predlog za imenovanje recenzenata u elektronskoj formi i preko Arhive Fakulteta(obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Obrasci).
  2. Nakon odluke Nastavno-naučnog veća Farmaceutskog fakulteta o imenovanju recenzenata, potrebno je da autori uz rukopis recenzentima proslede i Recenzentski list (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Obrasci).Svaki recenzent može popuniti svoj Recenzentski list, ili svi recenzenti mogu dati svoje mišljenje na jednom Recenzentskom listu.
  3. Popunjeni i potpisani Recenzentski list prosleđuje se Komisiji za izdavačku delatnostpreko Arhive Fakulteta.

 

Štampanje – sva izdanja

  1. Autori stupaju u kontakt sa štamparijom odabranom postupkom javne nabavke, okončavaju dogovore i traže predračun za štampanje u tiražima koje je Komisija za izdavačku delatnost usvojila prema predlogu Plana štampe Katedri.
  2. Autori kontaktiraju bibliotečku službu Fakulteta radi dobijanja CIP zapisa iz Narodne biblioteke Srbije, kao i ISBN broja. CIP zapis i ISBN broj obavezno se štampaju u svakom izdanju.

ISBN broj neophodan je za prvo i za izmenjeno / dopunjeno /prošireno izdanje.

Novi CIP zapis neophodan je prilikom svakog postupka štampe (bez obzira na to da li se radi o ponovljenom izdanju).

 

  1. Popunjen obrazac Zahteva za izdavanje nastavne literature (obrazac se preuzima sa sajta Fakulteta - O fakultetu / Izdavačka delatnost / Obrasci)i prispeli predračun dostavljaju se Komisiji za izdavačku delatnost prekoArhive Fakulteta i u elektronskoj formi.
  2. Komisija za izdavačku delatnost prosleđuje prispeli zahtev i predračun prodekanu za finansije koji daje konačno odobrenje za štampu. Autori mogu dati odobrenje štampariji da štampa knjigu po prispeću odobrenja prodekana za finansije.

 

Impresum – sva izdanja

Impresum predstavlja zakonom obavezne podatke o izdavaču, štampariji, uredniku i sl. koji se nalaze na prvoj levoj stranici svake knjige.

Obavezno ga je dostaviti štampariji prilikom štampanja (jer može doći do promene imena urednika ili tiraža, na primer).

Podaci koje impresum treba da sadrži definisani su članom 33 Pravilnika o izdavačkoj delatnosti.

 

Godina izdanja

Podatak o godini izdanja uvek podrazumeva tekuću godinu u kojoj je knjiga štampana. 

Kada je reč o ponovljenom izdanju ne upisuje se godina prvog, već tekućeg izdanja.

 

Broj izdanja

Ponovljeno izdanje povlači za sobom izmenu broja izdanja : drugo, treće itd.

Ukoliko je u odnosu na prethodno izdanje izvršena izmena i/ili dopuna materijala, to je onda drugo (treće, itd.) izmenjeno i dopunjeno izdanje.