Dr. sc Nevena Ivanović

Dipl. farm. Milica Lukić

Zvanje: asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Prostorija: B203
Telefon: +381 113951-393
Fax: +381 11 3972-840
Email: nevenam@pharmacy.bg.ac.rs
  

CV


Nevena Ivanović (devojački Medaković) rođena je 16. decembra 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kraljevu. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2002./03. godine i diplomirala 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Doktorske studije iz Bromatologije upisala je školske 2008./09. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od oktobra 2008. godine kao saradnik na Katedri za bromatologiju učestvuje u pripremi i realizaciji praktične nastave iz predmeta Bromatologija, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II i Dijetetika. U julu 2010. godine izabrana je uzvanje asistenta za užu naučnu oblast Hemija hrane i dijetetskih proizvoda. Učestvuje i u izvođenju praktične nastave u okviru specijalističkih studija za potrebe zdravstva: Specijalizacija-Sanitarna hemija. Član je komisija za odbranu diplomskih radova.

Od 2011. godine Nevena Ivanović je angažovana na dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


  • Dimitrijevic, R., Ivanovic, N., Mathiesen, G., Petrusic, V., Zivkovic, I., Djordjevic, B., & Dimitrijevic, L. (2014). Effects of Lactobacillus rhamnosus LA68 on the immune system of C57BL/6 mice upon oral administration. Journal of Dairy Research, 81(02), 202-207.
  • Ivanovic N, Minic R, Djuricic I, Dimitrijevic LJ, Sobajic S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Brain and liver fatty acid composition changes upon consumption of Lactobacillus rhamnosus LA68. International Journal of Food Science and Nutrition, 2014, DOI: 10.3109/09637486.2014.979313.
  • Ivanovic N, Minic R, Dimitrijevic LJ, Radojevic Skodric S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Lactobacillus rhamnosus LA68 and Lactobacillus plantarum WCFS1 differently influence metabolic and immunological parameters in high fat diet-induced hypercholesterolemia and hepatic steatosis. Food & Function, 2014, DOI: 10.1039/C4FO00843