Mag. farm. Jelena Petrović

Farmaceutski fakultet

Zvanje: asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B303
Telefon: +381 11 3951-350
Fax: +381 11 3972-840
Email: jellena@pharmacy.bg.ac.rs
CV


Jelena Petrović je rođena u Kraljevu 1988. godine. Osnovnu školu „ Đura Daničić “ u Beogradu i Prvu beogradsku gimnaziju završila je kao nosilac diplome ''Vuk Karadžić''. Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer magistar farmacije, diplomirala je 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,06. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije i Zadužbine Dragoljuba Marinkovića. Doktorske studije iz farmakologije upisala je 2013. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Katedri za fiziologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija 1, Fiziologija 2 i Odabrana poglavlja fiziologije, od 2013. godine, najpre kao saradnik u nastavi, a potom od 2016. godine kao asistent. U cilju stručnog usavršavanja, u sklopu Erasmus+ mobilnosti, boravila je 8 meseci na Katedri za Fiziologiju i Farmakologiju na Karolinska Institutu (Stokholm, Švedska). U navedenom periodu, bila je član istraživačke grupe kojom rukovodi prof. Magnus Ingelman-Sundberg i radila sa 3D modelom ćelijskih kultura kardiomiocita.

Do sada je objavila 5 naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja: 3 u časopisima kategorije M21, 1 rad kategorije M22 i 1 rad kategorije M23. Dobitnica je nagrada: ECNP CDE grant 2015. i ECNP seminar award 2016.

Istraživački interes: animalni modeli depresije; neuroendokrine promene i promene u strukturi i funkciji miokarda kod pacova izloženih hroničnom stresu.

  • Petrović J, Stanić D, Dmitrašinović G, Plećaš-Solarović B, Ignjatović S, Batinić B, Popović D, Pešić V (2016). Magnesium supplementation diminishes peripheral blood lymphocyte DNA oxidative damage in athletes and sedentary young man. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. doi: 10.1155/2016/2019643. M21                                                                                                                             
  • Stanić D, Plećaš-Solarović B, Petrović J, Bogavac-Stanojević N, Sopić M, Kotur-Stevuljević J, Ignjatović S, Pešić V (2016). Hydrogen peroxide-induced oxidative damage in peripheral blood lymphocytes from rats chronically treated with corticosterone: The protective effect of oxytocin treatment. Chemico-Biological Interactions. (256): 134-141.           M21                                      

  • Pešić V, Petrović J, Jukić MM (2016). Molecular mechanism and clinical relevance of ketamine as rapid-acting antidepressant. Drug Development Research. 77 (7): 414-422. M22

  • Petrović J, Stanić D, Bulat Z, Puškaš N, Labudović-Borović M, Batinić B, Mirković D, Ignjatović S, Pešić V (2018). Acth-induced model of depression resistant to tricyclic antidepressants: Neuroendocrine and behavioral changes and influence of long-term magnesium administration. Hormones and Behavior. 105:1-10.  M21

  • Đurić V, Batinić B, Petrović J, Stanić D, Bulat Z, Pešić V (2018). A single dose of magnesium, as well as chronic administration, enhances long-term memory in novel object recognition test, in healthy and ACTH-treated rats. Magnesium research. 31(1): 24-32. M21                                                                                           

  • Petrović J, Pešić V, Popović D, Plećaš B (2014). Uloga magnezijuma u depresiji? Arhiv za   Farmaciju. 64: 322-334.   M53