Zum kafica - 45 minuta o "Growth Mindset"- u

Tokom poslednjeg susreta u ovom semestru razgovaramo o važnom konceptu razvojnog stava "Growth mindset". Pridruži nam se 2. jula u 12 časova i saznaćeš kako da unaprediš svoj pristup učenju, izazovima i ličnom rastu.

Dobićeš jasno objašnjenje šta je fiksni a šta razvojni stav, na koji način da prihvatiš neuspeh i sagledaš izazov kao mogućnost.

Gost nam je Stefan Dumić, zadužen u okviru HR tima za obuku i razvoj zaposlenih u kompaniji L’Oreal, u devet zemalja Adria Balkan regije. Stefan se 2023. godine sertifikovao u Londonu za Gallup Strengths Coaching,  pomaže ljudima da otkriju svoje snage i konstantno ih primenjuju da bi bili uspešniji kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou.

Prijavi se putem linka https://forms.office.com/e/v5w74wJy8Q i postavi pitanje našem gostu.

Zum kafica - 45 minuta sa..." predstavlja format onlajn karijernog vođenja i savetovanja Centra za razvoj karijere I savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Druženje studenata I stručnjaka iz poslovne i akademske zajednice Centra organizuje putem Zoom platforme, u formi sastanka, kako bi studenti Univerziteta u Beogradu  bili  motivisani da uzmu aktivno učešća u diskusiji. Ovom Zum kaficom moderiraće Jelena Kurjak, koordinatorka karijernog informisanja i savetovanja Centra za razvoj karijere. Jelena ima više od 15 godina iskustva u karijernom vođenju i savetovanju studenata, realizovanju radionica na temu pisanja CV-ja, motivacionog pisma, izrade karijernog plana i simulacije intervjua za posao ili praksu.