Konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u I godinu doktorskih akademskih studija - prvi upisni rok 2020/21

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2020/21. godinu, obaviće se 19.10.2020. godine (isključivo studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi i imaju pravo da se upišu u statusu budžetskog studenta) i 20.10.2020. godine (studenti koji ostvaruju pravo da se upišu u statusu samofinansirajućeg studenta), u Odseku za nastavu i studentska pitanja, u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.  

Konačnu rang listu, koja je osnov za upis kandidata možete pogledati ovde.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
 2. Izvod iz knjige državljana (za strane državljane, original ili overena fotokopija)
 3. Diploma i dodatak diplomi/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
 4. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 7. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175.000,00 dinara, a za strane studente 5000 EUR (osim za modul Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse gde školarina iznosi 3000 EUR)
 8. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
 9. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata). Upis je uslovni dok kandidati ne donesu rešenje o da im se strana visokoškolska isprava priznaje
 10. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
 11. Izjava i obaveštenje (dobijaju se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura, konsultovati koleginicu Slavicu Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

VAŽNO: Obaveštavamo kandidate da će se promeniti način plaćanja školarine počev od uplate druge rate. Školarina će se plaćati na virtuelni račun studenta, o čemu će svi biti blagovremeno obavešteni preko svojih e naloga i sajta Fakulteta. Zbog toga je potrebno da studenti pri upisu, i pri uplati prve rate, uplate tačno četvrtinu od ukupnog iznosa školarine za studijski program koji upisuju, kako bi im se adekvatan iznos uneo u sistem. Prva rata će se automatski uneti u sistem, a nakon toga će student uplaćivati shodno uputstvu.

Školarina se može uplatiti sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu (četvrtina ukupnog iznosa školarine)

-    II rata do 1.12.2020. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

-    III rata do 15.02.2021. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

-    IV rata do 30.04.2021. godine (shodno naknadnom uputstvu koje će studenti dobiti)

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Shodno Odluci o broju studenata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2020/21. godine, koji se finansiraju iz budžeta, objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije broj 76 od 21.05.2020. godine, Fakultetu je dodeljeno 23 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta.

Napomena: Kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi za Doktorske akademske studije do mesta predviđenog za upis studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije, na doktorske akademske studije Farmaceutske nauke, u obavezi su da pristupe upisu u ponedeljak 19.10.2020. godine, u vremenu od 9 do 15 časova. Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao 19.10.2020. godine u vremenu od 9 do 15 časova, gubi pravo na upis i umesto njega će biti upisan naredni kandidat sa konačne rang liste. Nakon završenog upisa 19.10.2020. godine posle 15 časova, objavićemo na sajtu Fakulteta broj preostalih mesta (ukoliko ih bude) za upis u statusu studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije. Ukoliko ostane slobodnih mesta po ovom osnovu, kandidati od rednog broja 24 ukoliko su zainteresovani za upis, u obavezi su da pristupe u utorak 20.10.2020. godine u 9 časova, kada ćemo, shodno mestu na konačnoj rang listi, upisati kandidate na eventualno preostala mesta u statusu studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije. Nakon ovog upisa, pristupićemo upisu kandidata koji se sami finansiraju, a shodno mestu na konačnoj rang listi.

 

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Pri upisu ove školske godine, studenti doktorskih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara/telefona, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.