Preporuke za primenu higijensko-epidemioloških mera zaštite

Preporuke za primenu higijensko-epidemioloških mera zaštite u periodu održavanja nadoknade laboratorijskih vežbi na Farmaceutskom fakultetu od 25.05.2020. do 29.05.2020.

Preporuke za primenu higijensko-epidemioloških mera zaštite u odseku za nastavu i studentska pitanja i biblioteci/čitaonici fakulteta.