Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати  у амфитеатру А3  , Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 20.10.2021. године са почетком у 10:00 часова.

Тема приступног предавања је: „ Испитивање и значај фактора фармакокинетичке варијабилности.“

Пријављени кандидат у својству предавача је :

  1. Др сц. Марија Јовановић, која ће своје излагање почети у 10:00 часова

пред Комисијом у саставу:

  1. Др сц .Бранислава Миљковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  2. Др сц. Катарина Вучићевић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Силва Добрић,  редовни професор, Универзитет у Београду- Медицински факултет Војномедицинске академије

Приступно предавање је јавно.