Централна лабораторија

Централна Лабораторија Фармацеутског Факултета представља организациону целину у којој се обављају послови из области наставне, научно-истраживачке, стручне и здравствене делатности за потребе Факултета и потребе других правних и физичких лица.

Централну Лабораторију Фармацеутског Факултета чине следеће организационе јединице:

  1. Лабораторија за испитивање и контролу лекова;
  2. Лабораторија за фармацеутску микробиологију и имунологију;
  3. Лабораторија за контролу биљних сировина и биљних лекова;
  4. Лабораторија за испитивање намирница, дијететских суплемената и дијететских производа;
  5. Лабораторија за токсиколошка испитивања;
  6. Лабораторија за фармацеутско-технолошка испитивања;
  7. Лабораторија за медицинско-биохемијске анализе;
  8. Лабораторија за фармакологију;
  9. Лабораторија за фармакокинетичка испитивања и студије биолошке еквивалентности;
  10. Лабораторија за козметологију.

Детаљну понуду услуга Централне Лабораторије можете погледати овде.